BOZP a PO

ZAJIŠTĚNÍ POVINNOSTÍ Z OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO KAŽDOU SPOLEČNOST NEBO OSVČ.
KURZY PRVNÍ POMOCI

Kontaktujte nás
BOZP a PO Brno, ochrané pomůcky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- Vstupní a opakované školení BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců

- Školení zaměstnanců využívající vozidla do 3,5t k pracovním účelům (školení "řidiču referentů")

- Školení osob pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou, ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

- Školení první pomoci pro firmy i jednotlivce, ve smyslu zákoníka práce č. 262/2006 Sb.

- Analýza a identifikace rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců, zjišťovat příčiny a zdroje. Přijímat opatření k odstranění rizik, omezení či minimalizovaní rizik.

- Kategorizace práce

- Zpracování a vedení dokumentace dle platné právní legislativy v ČR

- Provádění povinných interních kontrol nad dodržováním předpisů z platné legislativy BOZP

- Pracovní úrazy, Nemoci z povolání – vedení dokumentace, vyšetřování příčin vzniku úrazu, plnění oznamovací povinnosti úřadům


- Provádění Ročních prověrek BOZP

- Poradenské služby v oblasti BOZP

- Vyhodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků, stanovení podmínek poskytování ochranných nápojů

- Stanovení systému kontrol pracovnělékařských prohlídek, školení zaměstnanců

- Stanovení systému kontrol a revizí technických zařízení, vyhrazených technických zařízení. Provádění dohledu nad dodržováním revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení)

- Dohled nad dodržováním kontrol pracovnělékařských prohlídek a provádění školení odborné způsobilosti

- Umístit bezpečnostní značky a zavádět signály

- Asistence při kontrolách státních orgánů

- Zavedení a správa systému řízení BOZP dle ČSN ISO 45 001 (původně ČSN OHSAS 18 001)


BOZP a PO Brno, ochrané pomůcky

REFERENCE

AUTOSERVIS Drak, Kuřim

BUSHLAND s.r.o., Brno

BUSHMAN, Brno, Olomouc

CETECHO s.r.o., Brno

DELTA M.K. autocentrum, Moravský Krumlov

Domy HVB s.r.o., Bosonohy

Exekutorský úřad Brno-město

KOVOVÝROBA Marek a syn, s.r.o, Rosice

KYTLICA-elektro team s.r.o, Brno

RADIXAL s.r.o., Brno

Flexipal a.s.

B-cake


Adresa


Vondrákova 72, Brno 63500
IČO: 07102691

Telefon


+420608110090